Badania wydolnościowe w Nowogardzkiej szkółce.

W szkółce kolarskiej w Nowogardzie odbyły się specjalistyczne badania wydolnościowe przeprowadzone przez Zakład Fizjologii Instytutu Sportu w Warszawie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Kolarstwa.
Ich celem było określenie wydolności organizmu do dalszego uprawiania sportu kolarskiego, 
Polski Instytut sportu i turystyki wspiera szkólkę kolarską w Nowogardzie dzięki czemu dzieci mają dostęp do profoesjonalnych badań,oraz możliwośći treningowych.